Umukozi ushinzwe  iterambere ry’amakoperatives n’ishoramari  mu Karere ka Huye, MUKIZA Bertin yatugejejeho ikiganiro ku bijyanye no kwishyira hamwe mu rugamba rwo kwiteza imbere .

Yatangiye atubwira ko muri kamere muntu, umuntu wese yifuza gutera imbere,yaba yarize cyangwa atarize, mu mitekerereze ye aba yifuza iterambere muri byose.Ubishoboye rero abigeraho bitewe n’ingingo nyinshi zirimo:

Kuba yarabashije kugira amahirwe yo kwiga,

Kuba abashije kugira amahirwe yo kubona igishoro

Kuba asobanukiwe n’icyo gukora, uburyo bw’imikorere myiza yo kwishyira hamwe cyangwa gukorera hamwe n’abandi

N’izindi mpamvu nyinshi

KWISHYIRA HAMWE N’IKI?

Kwishyira hamwe ni uburyo bwo guhuza imbaraga (z’ibitekerezo n’iz’umubiri n’imbaraga z’umutungo) kugira ngo icyo umuntu umwe atabasha gukora, ariko baba ari benshi bakakigeraho ku buryo bwihuse.

Kwishyira hamwe kandi ni uburyo bwo kwihangira imirimo  kuko abishyize hamwe babona icyo gukora bitekerereje ubwabo

Kwishyira hamwe ni uburyo bwo gushimangira imibanire myiza y’abantubigatuma amakimbirane agabanuka mu bantu bishyize hamwe

UBURYO BWO KWISHYIRA HAMWE

Kwishyira hamwe biri mu buryo butandukanye aribwo:

Muri koperative

muri sosiyete cyangwa company

Muri Entreprise cyangwa inkoramirimo  

AMAHAME  REMEZO  YA KOPERATIVE

1.Kwinjira muri koperative ku bushake kandi ntawe uhejwe

2.Gukorera mu mucyo na demokarasi

3.Uruhare rw’umunyamuryango mu mizamukire y’ubukungu bwa koperative

4.Ubwigenge n’ubwisanzure bwa buri koperative

5.Kwigishwa, guhugurwa no guhabwa amakuru ku banyamuryango

6.Kwita ku bufatanye hagati y’amakoperative

7.Kuzirikana iterambere ry’akarere koperative ikoreramo

#

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *